1/8
2010 - 260mt systém Vertical-lay a 250mt jeřáb se zalomeným výložníkem pro plavidlo Seven Pacific společnosti Subsea 7 určené k pokládání a budování potrubí. Více...

Naše nejvýznamnější projekty


O společnosti Huisman

Společnost Huisman je soukromá společnost s celosvětovou působností, která má rozsáhlé zkušenosti v oblasti designu a výroby těžké zdvihací techniky pro vedoucí světové firmy provádějící pozemní i námořní operace. Společnost Huisman - založená roku 1929 původně jako firma pro výrobu ocelových konstrukcí - se spojila s projekční kanceláří, aby mohla vyvíjet nové produkty zcela pod svým vlastním vedením, od konceptu až po zprovoznění zařízení.

Více