Nábor zaměstnanců

Žádost o zaměstnání
Ucházíte-li se o konkrétní pracovní pozici, můžete vyplnit online formulář žádosti o zaměstnání, ale také prostřednictvím otevřené žádosti můžete vyjádřit svůj všeobecný zájem o práci v naší organizaci. Kromě vašich pracovních zkušeností a vzdělání oceníme i váš zájem o naši společnost.

 

První pohovor

Na základě Vámi zaslaného životopisu, případného motivačního dopisu posoudíme Váš profil a můžeme Vás pozvat k pohovoru. Během tohoto setkání bude s Vámi komunikovat HR specialista a nadřízený příslušného oddělení.  Cílem je zhodnotit Vaše zkušenosti, osobnost, motivaci v souvislosti s volnou pracovní pozicí. Pokud je nutná jazyková vybavenost pro danou pozici (Anglický jazyk), může být část pohovoru vedena v cizím jazyce. Dochází také k obecnému zhodnocení vzájemného očekávání. Získáte informace o pracovních podmínkách v naší společnosti.

 

Druhý pohovor

Pokud je první setkání vyhodnoceno jako úspěšné, jste přizvání k druhému kolu výběrového řízení. Při této příležitosti se zaměřujeme na oblast odborných znalostí (praktická zkouška, technický test). Můžete podstoupit také osobnostní test, který se zaměřuje na potřebné dovednosti pro výkon dané profese. Komunikujeme také případnou konkrétní nabídku spolupráce (časové detaily, finanční očekávání).

 

Proces náboru je zcela individuální, můžete být tedy vyzváni k případnému dalšímu setkání se zástupci naší společnosti, pokud to bude nutné.

 

Poslední kroky k podepsání pracovní smlouvy
V případě skutečného zájmu zVaší i z naší strany o vzájemnou spolupráci Vám nabídneme pracovní smlouvu. Snažíme se o to, aby procedura žádosti o jakoukoli pozici trvala maximálně čtyři týdny.

Fotogalerie

Soubor fotografií a ilustrací dokumentujících významné projekty společnosti Huisman v průběhu let. Fotogalerie

Zašlete nám svůj životopis

Můžete nám zaslat svůj životopis, aniž byste žádali o specifickou pozici. Naše Personální a organizační oddělení tak bude mít možnost vyhledat si váš životopis, jakmile se příště vyskytnou volná místa.

Nabízíme talentovaným a cílevědomým lidem skvělou příležitost podílet se na našich odvážných projektech. Neustále hledáme zájemce o stáže, čerstvé absolventy a profesionály, kteří chtějí ve své profesi něco dokázat.
Zašlete nám svůj životopis