Huisman dodá 17m speciální přídavné rameno pro plavidlo “Happy Buccaneer” společnosti BigLift Shipping

5. leden 2012

Minulý týden společnost Huisman, celosvětově působící specialista v oboru zdvihací techniky a vrtných a podmořských technologií, úspěšně dokončila instalaci a zátěžové testování 17m dlouhého speciálního přídavného ramene, které sama navrhla a vyrobila. Zařízení bylo nainstalováno na jeden ze sloupových jeřábů pro těžké zdvihy, umístěný na palubě lodi “Happy Buccaneer”společnosti BigLift Shipping. Toto speciální přídavné rameno zvyšuje výšku zdvihu a dosah jeřábu o 50%, v případě výšky na 59m nad palubu a v případě dosahu na poloměr 55m.


Společnost BigLift Shipping zakoupila pro své nadcházející projekty toto 17m přídavné rameno za účelem zvýšení dosahu a výšky zdvihu svých zařízení. Po instalaci přídavného ramene na plavidlo “Happy Buccaneer” má palubní jeřáb nyní maximální nosnost 350mt s dosahem do 35m a 250mt s dosahem do 50m. Kapacita výšky zdvihu se zvětšila přibližně na 59m nad palubu. Z důvodu snížení doby potřebné k instalaci pomocného výložníku byly při instalaci využity odlehčené vzpěry vyrobené firmou FibreMax. Pokud v rámci budoucích projektů vznikne potřeba ještě většího dosahu nebo zvýšení kapacity zdvihu, lze přídavné rameno dále prodloužit. Díky vybavení lodi Happy Buccaneer a nově postavených plavidel Happy S upevnila společnosti BigLift opět svoji přední pozici v odvětví přepravy těžkých nákladů.

 

Koncept sloupových jeřábů pro těžké zdvihy, kompaktní a inovativní design jeřábů pro těžké zdvihy, byl vyvinut společností Huisman v roce 1983 a stal se ve svém odvětví standardem pro design a výrobu jeřábů pro těžké zdvihy. Loď “Happy Buccaneer” byla vybavena dvěma sloupovými jeřáby pro těžké zdvihy (HLMC) v roce 1984. Původní kapacita zdvihu těchto jeřábů byla 550mt, avšak v roce 2006 byla tato kapacita u obou jeřábů zvýšena na 700mt. Díky novému přídavnému ramenu získají tyto sloupové jeřáby pro těžké zdvihy další přidanou hodnotu.


Pro více informací kontaktujte:

Huisman
Admiraal Trompstraat 2 - 3115 HH Schiedam
P.O. Box 150 - 3100 AD Schiedam
The Netherlands
Harbour no. 561
Tel: + 31 (0) 88 070 22 22
Fax: + 31 (0) 88 070 22 20
E-mail: info@huisman-nl.com