Společnost Huisman obdržela zakázku na první vrtnou loď Huisdrill 10000 od firmy Noble Drilling

22. září 2008

Hlavními součástmi vrtného zařízení je vrtná věž a systém pro skladování potrubí v karuselech. Tyto součásti nyní vyrábíme v rámci zakázky od firmy Frontier Drilling/Shell  na vrtnou soupravu pro loď "Bully". Plavidlo postaví Korejská loděnice STX v nově vybudované provozovně v čínském Dalianu. Společnost Huisman zodpovídá nejen za návrh a konstrukci vrtného zařízení, ale také za koncepční schéma celého plavidla. Skutečnost, že společnost Huisman vytvořila koncepční schéma, umožnilo vysoce optimalizovanou integraci vrtného zařízení do lodi od samotného počátku procesu projektování a výsledkem toho je vrtná loď, jež je mnohem kompaktnější než vrtné lodi s rovnocennými schopnostmi. To znamená nižší konstrukční i provozní náklady.


Tento nový typ vrtné jednotky představuje v našem průmyslu velký krok kupředu. Design těchto plavidel nabízí nízkonákladovou a flexibilní alternativu pro vrtání v extrémně hlubokých vodách. Volba vrtné věže typu uzavřené kompaktní krabice z dílny Huismanu namísto tradiční vrtné věže umožňuje instalaci na plavidlo výrazně menších rozměrů v porovnání s jinými typy vrtných lodí pro vrtání v hlubokých vodách s podobnou kapacitou. Navíc díky odlišnému rozmístění zařízení nabízí lepší provozní výkonnost. Co se týče nových plavidel, jejich nekonvenčnost nekončí pouze u vrtné věže. Ani design plavidla nekopíruje tradiční koncepty pro vrtné lodě. Např. strojovna lodi je umístěna vpředu, pod ubytovací částí. Díky tomu je celá záď lodi volná a může jí být využito k instalaci vrtného zařízení nebo uskladnění potrubí. Toto uspořádání je běžné pro většinu ostatních typů námořních stavebních plavidel, nikoli však pro vrtné lodě.

Plavidlo i zařízení byly optimalizovány jako jednotný celek. Plavidlo má kompaktní design, měří 198 na 32,2 m a jeho výtlak činí pouze 54000 metrických tun. Jeho vrtací schopnosti se však vyrovnají schopnostem velkých vrtných lodí nové generace, s max. dosahem do 10.000 stop hloubky vody, se statickou únosností háku 2400 kips  na přední i zadní straně vrtné věže a skladovací kapacitu pro uskladnění trubek 43000 stop. Plavidlo bude náležet do třídy DP-3 a bude schopné provádět operace neomezeně po celém světě. Zvláštní pozornost byla věnována parametrům zmírňujícím negativní vliv mořského prostředí na provoz zařízení. Mírné pohyby lodi a nízká obslužná plošina vrtné soupravy mají za následek velmi malé akcelerace na obslužné plošině. Nízká obslužná plošina vrtné soupravy je výsledkem absence základové konstrukce pod vrtnou věží. Obslužná plošina vrtné soupravy se nachází v úrovni max. 5 m nad hlavní palubou plavidla, čímž se redukují boční pohyby na obslužné plošině a zároveň se tím výrazně snižuje těžiště vrtného zařízení. To bylo umožněno spuštěním BOP skrz velký palubní průlez za vrtnou věží předtím, než sklouzl do středu vrtné jámy před vrtnou věží. Vrchní sekci věže lze odstranit, aby bylo možno projet jak Panamským a Suezským průplavem, tak pod mostem v Bosporu.

Vrtné zařízení je zcela integrováno do plavidla. Ve skutečnosti bylo plavidlo navrhováno „okolo" vrtného zařízení. Všechny stoupací trubky jsou uskladněny v podpalubí před vrtnou věží. Na stejném místě je uskladněna i většina vrtacích tyčí. Úložné podpalubní prostory jsou zakryty poklopy, díky čemuž je na palubě ponechána „volná plocha" o rozloze 4.200 m2 (45.000 čtverečních stop). Tu lze využít k uložení zařízení, které nepatří k permanentnímu vybavení lodi. Variabilní zatížení paluby činí velkorysých 20000 tun. Společnost Huisman dodá vrtnou věž s navíjecím zařízením vybaveným aktivním kompenzátorem působení vln umístěným uvnitř, veškeré zásobníky potrubí a systémy pro manipulaci s potrubím, jeřáby pro manipulaci s potrubím ve svislé poloze a systém napínačů trubek. Dodáme rovněž kabinu obsluhy vrtného zařízení a budeme zodpovídat za integraci celého systému. To zahrnuje integraci zařízení vyrobeného jinými dodavateli. Celý systém je navržen tak, aby maximálně zvýšil bezpečnost práce pro posádku lodi a minimalizoval prostoje při provozu zařízení. Těchto vylepšení jsme dosáhli kombinací jednoduchých robustních designů se začleněním zálohových systémů na několika úrovních. Vrtné zařízení bude vyrobeno ve výrobním závodě Huismanu ve Schiedamu a před příjezdem plavidla bude kompletně smontováno a otestováno. Plánovaná instalace a uvedení do provozu na palubě plavidla proběhne rovněž v loděnici Huismanu ve druhém čtvrtletí roku 2011. 


Pro více informací kontaktujte:

Huisman
Admiraal Trompstraat 2 - 3115 HH Schiedam
P.O. Box 150 - 3100 AD Schiedam
The Netherlands
Harbour no. 561
Tel: + 31 (0) 88 070 22 22
Fax: + 31 (0) 88 070 22 20
E-mail: info@huisman-nl.com