Systémy pro pokládání potrubí

Naše společnost má vedoucí postavení na trhu v oblasti dodávek systémů pro pokládání potrubí do hlubokých vod, dodávaných na klíč. Máme zkušenosti s dodávkami nejmodernějších systémů využívajících metodu Flex-lay, J-lay, Reel-lay, S-lay a rovněž systémů Multi-lay, které kombinují několik metod pokládání potrubí na palubě jedné lodi. Vedle systémů pro pokládání potrubí nabízíme též kompletní dodávky souvisejícího samostatného zařízení.

 

Jedinečná kombinace našeho vlastního designu, včetně designu plavidla, odborných technických znalostí, výrobních prostor a zařízení pro testování a instalaci nám umožňuje dodávat na míru vyrobená, nejmodernější zařízení a plně integrované systémy na klíč.

 

Spolehlivý partner

Naše projekty mají zpravidla komplexní a inovační charakter, což vyžaduje přístup zaměřený na hledání nových řešení, dokonalou technickou způsobilost, tvořivost a nadšení. Díky naší silné víře v partnerství s našimi klienty, odhodlání hledat nová technická řešení, dodávkám projektů na klíč, v dohodnutém termínu a s plně provozuschopným zařízením již od prvního dne a díky poskytování služeb v celosvětovém měřítku jsme si vybudovali pověst silného hráče a spolehlivého partnera na světovém trhu.

 

Kvalita a servis

Veškeré produkty společnosti Huisman jsou projektovány a vyráběny v souladu s mezinárodními normami a mají certifikaci od uznávaných institucí, např. Lloyd's, DNV, ABS, NMD a TüV. Naše celosvětová servisní síť je neustále v pohotovosti, připravená poskytnout veškerou podporu nejen po dodání a instalaci zařízení, ale také na konkrétních stanovištích pomocí dálkového přístupu z jednoho z našich servisních center.

 

Metoda Flex-lay

Systém Flex-lay se používá k instalaci pružného přívodného potrubí, stoupacích trubek a podpůrných kabelů v hlubokých vodách. Dosud jsme pro některé naše klienty dodali již několik kompletních systémů Flex-lay, včetně věžových konstrukcí, napínačů, navijáků A&R a kladek, závěsných upínacích hlav, horních a dolních skluzných žlabů, navíjecích jednotek s cívkami a pohonných a řídicích systémů v kombinaci s dalšími systémy pro pokládání potrubí. 

Více


Metoda J-lay

Metoda J-lay byla vyvinuta pro instalaci potrubí do hlubokých vod. Trubka opouští pokládací systém téměř ve svislé poloze. Máme solidní zkušenosti s dodávkami kompletních systémů J-lay - od koncepčního schématu až po zahájení operací - včetně věžových konstrukcí, systémů pro nastavení úhlu věže, zařízení pro manipulaci s potrubím, polohovacích systémů a řídicího systému pro uvedení do provozu na palubě plavidla.

Více


Metoda Multi-lay

Je možné zkombinovat několik metod instalace potrubí na palubě jediného plavidla. Dobrým příkladem jsou naše kombinované systémy Reel-lay a J-lay pro pokládání tuhého i pružného potrubí, které byly nainstalovány na plavidlo Seven Seas.

Více


Metoda Reel-lay

Díky své vysoké produktivitě představuje technologie Reel-lay nesmírně efektivní metodu instalace potrubí až do průměru 20 palců ve všech vodách.  Společnost Huisman má zkušenosti s dodávkami komplexních systémů Reel-lay včetně hlavních a manipulačních navíjecích systémů, CT, trakčních navijáků a navijáků uskladněného lana, napínačů, pohonných systémů a pomocných jeřábů.

Více


Metoda S-lay

Díky své vysoké produktivitě a možnosti instalace trubek s betonovou ochrannou vrstvou je metoda S-lay velmi vhodná pro instalaci potrubí v mělkých a středně hlubokých vodách. Společnost Huisman dodala kompletní systém S-lay - od konceptu až po zahájení operací - na plavidlo Sapura 3000 firmy SapuraCrest, určené pro instalaci potrubí.

Více


Součásti systémů pro pokládání potrubí

Kromě systémů pro pokládání potrubí vyvíjíme a vyrábíme také široký sortiment samostatných systémových komponentů, např.:

  • Karusely
  • Závěsné upínací hlavy
  • Polohovací systémy
  • Zařízení pro manipulaci s potrubím
  • Polohovadla
  • Napínače trubek
  • Jeřáby pro přemisťování trubek
  • Systémy pro manipulaci s PLET
  • Navíjecí systémy s cívkami
  • Navijáky

Reference

2013
2000mt Multi-lay System - Heerema
Stáhnout
2012
600mt S-lay System - Subsea 7
Stáhnout
2011
150mt Vertical-lay System - EZRA
Stáhnout
2010
260mt Vertical Lay system - Subsea 7
Stáhnout
2010
Riser and Pipe Handling Equipment - Noble/Shell
Stáhnout
2010
Riser and Pipe Handling Equipment - Noble/Shell
Stáhnout
2008
150mt Naklápěcí systém Flex-lay - Acergy
Stáhnout
2008
440mt Systém Multi-lay - Subsea 7
Stáhnout
2007
120mt Systém Vertical-lay - Subsea 7
Stáhnout
2007
Systém S-Lay - SapuraCrest-Acergy
Stáhnout
Zobrazit všechny reference