Systém Flex-lay

Jednou z možností instalace pružného potrubí, stoupacích trubek a dalších, je instalace metodou Flex-lay. Systém Flex-lay se skládá především ze svisle umístěné rampy, vybavené jedním nebo více napínači a skluzným žlabem nebo kolesem na vrcholu.


Rampa je udržována ve svislé poloze pomocí dvou vzpěr upevněných k palubě, avšak je možné vybavit ji regulátorem nastavení, který umožňuje změnit pracovní úhel rampy. Pružné potrubí je odvíjeno z navijáku, karuselu nebo bubnu (basket), ohnuto přes skluzný žlab a vedeno pomocí napínačů dále až na mořské dno.

Výhody dané méně komplexní procedurou instalace a operací položení a vyzdvižení potrubí spolu se skutečností, že potrubí díky své pružnosti méně podléhá únavě materiálu, činí ze systému Flex-lay velmi efektivní instalační metodu pro pružné potrubí. Vzhledem k tomu, že systém Flex-lay není vhodný pro instalaci tuhých trubek, bývá často využíván v kombinaci s jinými metodami pokládání potrubí umístěnými na palubě téhož plavidla.

 

Naše systémy Flex-lay
Společnost Huisman má na světovém trhu vedoucí postavení v oblasti dodávek systémů pro pokládku potrubí a souvisejícího samostatného zařízení, dodávaných na klíč. Máme zkušenosti s dodávkami nejmodernějších systémů  Flex-lay - od konceptu až po zahájení operací - včetně věžových konstrukcí, napínačů, kladek, upínacích hlav, horních i spodních skluzných žlabů, navíjecích jednotek pro různé typy navijáků, pohonů a ovládacích systémů. Kromě toho naši inženýři neustále vyvíjejí nové technologie a aplikace, abychom mohli svým klientům nabídnout to nejefektivnější zařízení na trhu.

 

Charakteristika

  • Vhodný k instalaci pružného potrubí, stoupacích trubek apod.  
  • Vhodný pro všechny typy vod, od mělkých až po hluboké
  • Vysoká produktivita
  • Trubky jsou méně náchylné k únavě materiálu díky pružnosti
  • Méně složitá procedura instalace a operací položení a vyzdvižení potrubí
  • Nevhodný pro instalaci tuhého potrubí

340mt Naklápěcí systém Flex-lay Pertinacia
340mt Naklápěcí systém Flex-lay Pertinacia
150mt Naklápěcí systém Flex-lay Toisa Proteus
440mt systém Multi-lay Seven Seas
340mt Naklápěcí systém Flex-lay Polar Queen
Systém pro Pokládání Potrubí ve Svislé Poloze (Vertical Lay) Seaway Eagle

Reference

2011
150mt Vertical-lay System - EZRA
Stáhnout
2008
150mt Naklápěcí systém Flex-lay - Acergy
Stáhnout
2008
440mt Systém Multi-lay - Subsea 7
Stáhnout
2007
120mt Systém Vertical-lay - Subsea 7
Stáhnout
2007
340mt Naklápěcí systém Flex-lay - Subsea 7
Stáhnout
Zobrazit všechny reference