Navrhování plavidel

Vedle naší hlavní činnosti, jíž je navrhování a výroba jeřábů, vrtných zařízení, systémů pro instalaci potrubí a navijáků, nabízíme v Huismanu rovněž kompletní řešení v oblasti designu plavidel.


Náš vnitropodnikový potenciál pro navrhování plavidel nám umožňuje vytvářet vysoce integrované a plně optimalizované designy lodí.  Např. vrtné zařízení na vrtné lodi tvoří nedílnou součást celkového uspořádání lodi. Design vrtného zařízení úzce souvisí s vývojem designu lodi, která je prakticky navrhována okolo tohoto zařízení.

Oddělení lodní architektury firmy Huisman má na starosti vývoj konceptů a základních návrhů různých typů plavidel, včetně vrtných lodí, mobilních námořních vrtných jednotek, jeřábových lodí, plavidel pro instalaci potrubí, lodí pro stavby na moři a plavidel pro instalaci větrných turbín.

 

Příklady návrhů plavidel:


Sapura 3000
Huisdrill 12000
Sheerleg Rambiz
Wind Turbine Shuttle
JBF Arctic
Pride Amethyst 2 Class Semi Submersible