/ reference

300吨 海上桅杆式起重机

1992 | ENSCO 6000 | ENSCO