/ Morgen

Morgen

Onze visie voor de toekomst

De groei van hernieuwbare energie stimuleren en de winning van minerale en fossiele brandstoffen duurzamer maken.

Hoe willen we dit gaan doen?

  • Faciliteren van schaalbare offshore windcapaciteit, sociaal geaccepteerde en levensvatbare geothermische energie mogelijk maken en stimuleren van andere nieuwe schaalbare energiebronnen
  • Verhogen van de prestaties en verlagen van emissies van O&G-activiteiten, verbeteren van de winning van koolstofarme mineralen
  • Uitdagen van de status-quo en optimaliseren van de logistieke handling, ondersteunen van de toekomstige, wereldwijde energietransitie 
Beginjaren