/ Missie, Visie & Waarden

Onze Missie

Onze Missie

Wij transformeren innovatieve ideeën tot betrouwbare technische oplossingen voor – en samen met – onze klanten.

Onze Visie

Onze Visie

De groei van hernieuwbare energie stimuleren en de winning van minerale en fossiele brandstoffen duurzamer maken.

Hoe willen we dit gaan doen?

  • Faciliteren van schaalbare offshore windcapaciteit, sociaal geaccepteerde en levensvatbare geothermische energie mogelijk maken en stimuleren van andere nieuwe schaalbare energiebronnen
  • Verhogen van de prestaties en verlagen van emissies van O&G-activiteiten, verbeteren van de winning van koolstofarme mineralen
  • Uitdagen van de status-quo en optimaliseren van de logistieke handling, ondersteunen van de toekomstige, wereldwijde energietransitie 
Onze Waarden

Onze Waarden

Onze waarden zijn representatief voor wat wij willen dat onze klanten, onze mensen en andere belanghebbenden ervaren wanneer ze met Huisman wereldwijd in contact zijn. 

 

  • Onze klant staat centraal
  • Eén team, één bedrijf
  • Kwaliteit wint altijd
  • Eigenaarschap
  • Gedreven door innovatie
  • Veiligheid door ontwerp
Lees verder