/ Deinings compensatie

Huisman ontwerpt en bouwt deiningscompensatiesystemen sinds 1985 en heeft uitgebreide ervaring met een breed scala aan toepassingen. We leveren zowel actieve als passieve deiningscompensatiesystemen, ook een combinatie van beide systemen behoort tot de mogelijkheden.

 

We gebruiken drie verschillende systemen voor actieve deiningscompensatie; secundair gecontroleerde hydraulische lieren, frequentie gecontroleerde elektrische lieren of hydraulische cilinders. Deze laatste kunnen gebruikt worden voor passieve deiningscompensatie of voor een combinatie van actieve en passieve deiningscompensatie.

 

Onze installaties kunnen worden uitgerust met constante spanning en een passief en / of actief deiningscompensatiesysteem. Dit om de beweging te compenseren tussen het schip en vaste objecten zoals boorputten of constructies op de zeebodem.

 

De belangrijkste voordelen van Huisman deiningscompensatiesystemen zijn:

  • De werktijd (weervenster) wordt vergroot;
  • Lage stroomvraag vergeleken met systemen van concurrenten door het slimme energiemanagement waardoor operationele kosten worden verlaagd;
  • ‘Redundancy’ waardoor de veiligheid vergroot wordt. Passieve compensatie blijft beschikbaar tijdens stroomuitval;
  • Grote nauwkeurigheid en hoge bestuurbaarheid door de Operator.
Beperking van Piekbelasting

Beperking van Piekbelasting

Beperking van de piekbelasting is ingebouwd om de piekbelasting op de last of de installatie te reduceren. Hiermee worden de botskrachten aanzienlijk beperkt tijdens het omlaag brengen van de last door de spatzone en tijdens subsea werk, dit alles zonder extra tuigage.

 

Huisman levert:

  • Actieve deiningscompensatie op hydraulische lieren;
  • Actieve deiningscompensatie op elektrische lieren;
  • Actieve en passieve deiningscompensatie op hydraulische lieren;
  • Constante druk op lieren en cilinders;
  • Beperking van de piekbelasting op lieren en cilinders;
  • Energieopslagsysteem voor deiningscompensatiesysteem.
Actieve Deiningscompensatie

Actieve Deiningscompensatie

Actieve deiningscompensatie kan worden gebruikt om de relatieve positie te compenseren van een lading ten opzichte van een onbeweeglijk object. De positie wordt bepaald door het controlesysteem waarbij gebruik gemaakt wordt van het real-time signaal van een bewegingsreferentie-unit. In reactie op het signaal zal het actieve deiningscompensatiesysteem compenseren om de lading op een constante hoogte te houden.

Constante Spanning

Constante Spanning

Constante spanning wordt door de operator gebruikt om constante trekkracht in te stellen. De trekkracht wordt gemeten door een ‘load cell’ en wordt gemonitord door een controlesysteem. Als de werkelijke waarde afwijkt van de gedefinieerde waarde dan zal de lier de draad laten vieren of ophalen om de gedefinieerde waarde te behouden. Directe bijstelling van de kabelspanning is mogelijk door aanpassing van de spanningswaarde van het instelpunt.

Passieve Deiningscompensatie

Passieve Deiningscompensatie

Passieve deiningscompensatie wordt meestal gebruikt in situaties waar de lading voor langere tijd wordt geplaatst of bewerkt op de zeebodem, bijvoorbeeld in een riser tensioning systeem. Passieve compensatie heeft een laag energieverbruik en blijft operationeel tijdens een stroomstoring.

Opleidings- en Testfaciliteit

Opleidings- en Testfaciliteit

Huisman heeft een opleidings- en testfaciliteit waar de verschillende deiningscompensatiesystemen kunnen worden getest. Met onze on-site testfaciliteit zijn we in staat nieuwe deiningscompensatietoepassingen en –ideeën te ontwikkelen en testen.