/ Persbericht

Aardwarmte- en demonstratieproject LEAN in de startblokken

20 december 2017

Om de Utrechtse klimaatambities te realiseren is de verduurzaming van de warmtevoorziening van huizen en gebouwen essentieel. Aardwarmte (geothermie) zou hier mogelijk een grote bijdrage aan kunnen leveren. Daarom wordt binnenkort een subsidieaanvraag bij de Rijkdienst voor ondernemend Nederland (RvO) ingediend (programma Hernieuwbare Energie) voor een onderzoek naar aardwarmte via het demonstratie & de-risk project LEAN (Low cost Exploration And deriskiNg of geothermal plays: the Rotliegendes demonstrator).

Aardwarmte- en demonstratieproject LEAN in de startblokken

Initiatiefnemer TNO, penvoerder ENGIE (integrale dienstverlener van duurzame warmte), Huisman, EBN (Energie Beheer Nederland), ENECO (afnemer van warmte), Well engineering & Partners (WEP), IF Technologie en de Universiteit Utrecht willen aardwarmte (geothermie) inzetten voor de Utrechtse energievoorziening. De provincie en gemeente Utrecht sluiten zich aan bij dit samenwerkingsverband.

 

Tot dusver is relatief weinig bekend over de samenstelling van de aardlagen van Utrecht. Als dit onderzoek aantoont dat het winnen van aardwarmte veilig en verantwoord kan, en er maatschappelijk draagvlak is, levert dit een grote bijdrage aan de verduurzaming van het warmtenet in Utrecht. Mocht dit onderzoek niet leiden tot een aardwarmte-project dan is de opgedane kennis alsnog erg waardevol. Per 1 maart 2018 wordt bekend of de subsidie toegekend wordt en dit demonstratieproject doorgang kan vinden.

 

Huisman zal binnen dit project zorgdragen voor de boringen van de eerste, zogenaamde, slim hole. Een vrijwel verticale well met een “measured depth” van 2500m waarbij ook een aantal van de innovatieve ontwikkelingen van Huisman Well Technology zullen worden toegepast zoals “Measured Pressure Drilling” (MPD) met “Enhanced Casing Installation” (ECI).

Bij een succesvol resultaat zal Huisman ook een tweede well verzorgen wat de doublet compleet maakt. Alles bij elkaar moet het project binnen drie jaar gerealiseerd zijn.

 

Als alles volgens de inschattingen verloopt moet er minstens 5,5MW aan warmte worden geproduceerd wat geleverd gaat worden aan het warmte net van Eneco. Eneco wil middels geothermie hun huidige warmtenet verduurzamen en CO2 minimaliseren. Om dit nog verder te bereiken zullen er na de eerste doublet waarschijnlijk nog vijf gerealiseerd gaan worden.

 

Huisman zet zwaar in om geothermie in Nederland, maar ook daarbuiten, succesvol en rendabeler te maken door het toepassen van allerlei innovaties. Niet alleen technisch maar ook in aanpak.

 

Illustratie: Doublet Lansingerland, Bergschenhoek. Recent succesvol opgeleverd door Huisman en Zublin