/ Persbericht

Huisman start Huisman Geo voor het bedienen en ontwikkelen van de geothermische energiemarkt

23 augustus 2018

Huisman is onlangs een nieuwe business line gestart: ‘Huisman Geo’, om duurzame oplossingen te ontwikkelen ten behoeve van betaalbare en groene energie en als één van de bijdragen van het bedrijf aan de energietransitie. Huisman Geo combineert de brede ontwerp- en productiekennis van Huisman, met de operationele ervaring opgedaan bij het boren van meerdere bronnen in de Europese en Amerikaanse hydrocarbon en geothermische landboormarkt.

Huisman start Huisman Geo voor het bedienen en ontwikkelen van de geothermische energiemarkt

Huisman Geo focust primair op de geothermiemarkt in Nederland en aangrenzende landen en voert projecten uit met door Huisman geproduceerde boortorens. Eén van de doelen van Huisman Geo is de reductie van investerings- en uitvoeringskosten omdat dit een essentiële factor is om de grote geothermische projecten mogelijk te maken die nodig zijn om de huidige ambitieuze energietransitieplannen te realiseren.

 

Huisman Geo projecten variëren van contracten op basis van ‘day rate’ tot aan DBFMO (Design Build Finance Maintain & Operate) waarbij de projecten uitgevoerd worden samen met strategische partners.