/ Persbericht

Nieuw contract Huisman voor de levering van Japan’s tweede offshore windturbine installatiekraan

19 oktober 2018

Onlangs is door Huisman, de wereldwijde leverancier van ‘step changing’ technische oplossingen, een contract getekend met Japan Marine United Shipyard (JMU) voor de levering van een 1,000mt Pedestal Mounted Kraan voor de offshore installatie van windturbines in Japan. De 1,000mt PMC zal door Huisman China worden gebouwd en geleverd, installatie zal plaatsvinden bij de JMU scheepswerf in Japan.

Nieuw contract Huisman voor de levering van Japan’s tweede offshore windturbine installatiekraan

In Japan groeit het aantal windturbine installatieschepen: in 2016 gunde het Japanse bedrijf Penta-Oceaan Construction een contract aan JMU voor de levering van een zelfheffend platform met daarop Huisman’s 800mt Pedestal Mounted Kraan (PMC) voor de installatie van windturbines. Nu zet de samenwerking in Japan zich voort met een nieuw contract van JMU voor de levering van een 1,000mt PMC.

 

Eindklanten zijn het Japanse Obayashi Corporation en TOA Corporation. De snelle en coöperatieve afronding van de commerciële besprekingen weerspiegelen het wederzijdse vertrouwen tussen Huisman en haar Japanse partners. Dit is tevens het eerste project wat geresulteerd heeft in een contract sinds Huisman samenwerkt met de Japanse agent Exeno Yamamizu Corporation. De voortdurende ondersteuning van Exeno Yamamizu Corporation om aan de behoeften van Huisman klanten in Japan te voldoen, is uitermate belangrijk gebleken.

Het ontwerp van de nieuwe kraan bouwt voort op de goede resultaten van de eerdere Huisman kraan die is geleverd voor de Japanse markt. De nieuwe kraan zal echter worden aangepast aan de specifieke vereisten van Obayashi Corporation en TOA Corporation.

 

Timon Ligterink (Sales Manager Huisman) geeft aan: "Aangezien positieve prestaties van geleverde producten zeer belangrijk zijn in de Japanse markt, zijn we heel blij met het gestelde vertrouwen van Obayashi, TOA en JMU in Huisman. Na onze toetreding tot de Japanse markt in 2016, hebben wij met dit tweede contract in deze regio nu een marktaandeel van 100% voor offshore windturbine installatiekranen. Door de aanpassing van onze producten aan de wensen van onze klant en doordat we onze beloftes aan één van Japan’s meest geavanceerde scheepswerven nakomen, hebben wij onszelf kunnen bewijzen als een betrouwbare partner. Dat is de sleutel tot deze nieuwe markt.