/ Persbericht

Huisman Geo en Yeager Energy bundelen krachten voor ontwikkeling aardwarmte

21 april 2020

Huisman Geo heeft een intentieverklaring getekend met aardwarmtebedrijf en operator Yeager Energy B.V. om samen te werken in het vergunningsgebied ‘Nissewaard’. Doel is om op grote schaal aardwarmteputten en slimme warmte- en koude netwerken te ontwikkelen en te beheren, om zo een significante bijdrage te leveren aan de energietransitie.

Huisman Geo en Yeager Energy bundelen krachten voor ontwikkeling aardwarmte

Huisman Geo richt zich op de aardwarmte (geothermie) energiemarkt in Nederland en omringende landen. Eén van de doelen van Huisman Geo, om invulling te geven aan de huidige ambities voor de energietransitie, is het verlagen van de investerings- en exploitatiekosten. Dit zijn de belangrijkste factoren om op grote schaal aardwarmte projecten uit te kunnen voeren.

 

Yeager Energy heeft als doel om op grote schaal (portfoliobenadering) aardwarmteputten en slimme warmte en koude netwerken te ontwikkelen en te beheren om daarmee een significante bijdrage aan de energietransitie te leveren. Yeager Energy heeft inmiddels haar eerste opsporingsvergunning aardwarmte ‘Nissewaard’ aangevraagd in de provincie Zuid-Holland.

 

Yeager Energy is van plan om later dit jaar te starten met voorbereidende werkzaamheden. Dit zal gebeuren in samenwerking met gemeenten, inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden, met inachtneming van de gezondheid en veiligheid in de omgeving en de bescherming van natuur en milieu.

 

Remco van Ee, Business Development Manager Huisman Geo. “Wij zien in Yeager Energy een waardevolle partner met de noodzakelijke innovatiedrang, ervaring en vaardigheden om de toepassing van aardwarmte voor de glastuinbouw, de industrie en de gebouwde omgeving efficiënter en effectiever te maken.

 

Robin Hamersma, directeur Yeager Energy: “Wij verwelkomen Huisman Geo als een gerespecteerd, ervaren en innovatieve partner. Wij zijn ervan overtuigd dat de gezamenlijke kracht van Yeager Energy en Huisman Geo instrumenteel zal zijn om de aardwarmte sector op een veilige en verantwoorde manier verder te ontwikkelen en te versnellen.”

 

Meer informatie over Yeager Energy

https://yeager-energy.com/