/ Persbericht

Huisman introduceert Harsh Environment Semi-Sub

22 augustus 2022

Huisman is tot een oplossing gekomen voor het gat in de energievoorziening als gevolg van de snelle achteruitgang van traditionele, fossiele brandstoffen en de snelle (maar niet snel genoeg) groei van hernieuwbare energiebronnen. De Harsh Environment Semi-Submersible Drilling Rig van het bedrijf is erop gericht de winning van fossiele brandstoffen zo duurzaam mogelijk te maken terwijl we de overstap maken naar hernieuwbare energie.

Huisman introduceert Harsh Environment Semi-Sub

Huisman werkt aan de energietransitie en ontwikkelt tal van oplossingen voor het opwekken van duurzame energie. Dit geldt zowel voor wind op zee als voor aardwarmte. Om de energiezekerheid tijdens de transitie te waarborgen, blijft het bedrijf echter steeds duurzamere oplossingen ontwikkelen voor conventionele energieproductie.

 

Deze aanpak wordt extra gestimuleerd door de huidige geopolitieke situaties, die de traditionele aanvoerlijnen van energie bedreigen. Om op dit moment betrouwbare toegang tot energie te garanderen, wordt Europa gedwongen een reeks alternatieve bronnen te overwegen. Dit omvat het potentieel om breder gebruik te maken van de aardgasreserves van de Noordzee. De 'lokale' offshore-productie biedt de laagste CO2-voetafdruk in vergelijking met andere fossiele brandstofopties zoals LNG en steenkool, en biedt tegelijkertijd energiezekerheid.

 

Huisman is  van mening dat ook deze carbon footprint kan worden verkleind. Het heeft daarom een ​​Harsh Environment Semi-Submersible Drilling Rig voor ruwe omgevingen ontwikkeld die de uitstoot aanzienlijk zal verlagen.

 

De filosofie achter hte boorschip is er een van holistische optimale efficiëntie. Als gevolg hiervan biedt de Harsh Environment Semi-Submersible Drilling Rig zowel aanzienlijke kosten- als emissiereducties.

 

Voorbeelden van de efficiëntie van de boorinstallatie zijn onder meer een geëlektrificeerd robotboorsysteem met lage weerstand dat een constante werksnelheid biedt, evenals een unieke deiningsgecompenseerde boorvloer, die in staat is om in ruwe zee te werken. Dit resulteert in een verhoogde productiviteit en uptime van de installatie. Samen met het op duurzaamheid gerichte hybride energiesysteem van de rig, inclusief energieopslagsystemen die geregenereerde energie opslaan, zorgt dit ervoor dat de emissies met 30-40% per put kunnen worden verminderd.

 

Een vermindering van 40% van het personeel aan boord en een grote functionele dekruimte dragen bij aan deze emissiereductie.

 

Idealiter wordt de rig aangedreven met onshore geproduceerde hydro-elektriciteit, via een stroomkabel van een nabijgelegen platform. Als alternatief kan het worden aangedreven door twee drijvende windturbines, afgemeerd naast de rig. Beide radicale, maar realistische oplossingen bieden extreem lage emissies per put. Door de windturbines mee te nemen kan de emissiereductie worden verhoogd tot maar liefst 86%.

 

Dieter Wijning, Product Manager Huisman: “Het is duidelijk dat we een tussenoplossing nodig hebben terwijl we de overstap naar duurzame energie maken. En dat, als Europa voorlopig een betrouwbare energiebron wil hebben, dit gepaard gaat met het verbruik van olie en gas. Wij vinden het belangrijk dat deze exploitatie van fossiele brandstoffen zo efficiënt en schoon mogelijk gebeurt. Het is onze visie om de groei van hernieuwbare energie te stimuleren en tegelijkertijd de winning van fossiele brandstoffen duurzamer te maken.”

 

Jan Atle Andresen, Regionaal Directeur Huisman Noorwegen: “De verhoogde efficiëntie die wordt geboden door de Harsh Environment Semi-Submersible Drilling Rig biedt een kostenbesparing van 25% per put. De grootste winst hierbij is echter dat de toegevoegde efficiëntie ook een aanzienlijke reductie van de uitstoot mogelijk maakt – tot 86% per put.”

 

Kenmerken & voordelen van de Huisman Harsh Environment Semi-Submersible Drilling Rig:

 

  • Hoog rendement robotboorsysteem
  • Unieke deiningsgecompenseerde boorvloer
  • Hands off deck handling
  • Hybride voedingssysteem met externe aansluiting
  • 40% minder mensen aan boord
  • 25% lagere kosten per put
  • Tot 86% minder uitstoot per put