/ Persbericht

Aanzienlijke investering van Huisman in Fistuca’s BLUE PILING heitechniek

27 mei 2015

Huisman en het management van Fistuca BV hebben vandaag aangekondigd overeenstemming te hebben bereikt over de deelname van Huisman als aandeelhouder en investeerder in Fistuca BV.

Aanzienlijke investering van Huisman in Fistuca’s BLUE PILING heitechniek

Fistuca BV ontwikkelt een revolutionaire nieuwe heitechniek, ‘BLUE Piling Technology’. Deze  heitechniek maakt het mogelijk om grote heipalen aanzienlijk stiller in zee te installeren. Van deze nieuwe heitechniek wordt verwacht dat het de installatiekosten voor de funderingen van offshore windturbines aanzienlijk zal verminderen.

 

In tegenstelling tot conventionele heiblokken, die gebruik maken van stalen heiblokken, wordt bij deze techniek gebruik gemaakt van een grote waterkolom om de paal in de zeebodem te heien. De waterkolom wordt omhoog gestoten door de verbranding van een gasmengsel. Deze waterkolom drukt tijdens het omhoog springen de paal omlaag en bij het neervallen van de waterkolom gaat de paal nog verder de zeebodem in. Deze cyclus wordt herhaald tot de paal de gewenste diepte heeft bereikt.

 

Jasper Winkes, Directeur van Fistuca BV zegt: "We zijn zeer verheugd om Huisman als nieuwe aandeelhouder aan boord te verwelkomen. Huisman’s diepgaande kennis van de offshore-industrie, en hun uitstekende expertise op het gebied van offshore-apparatuur, belooft een zeer positieve samenwerking met Fistuca. De investering van Huisman, gecombineerd met een grote innovatie krediet door de Nederlandse regering, zal ons in staat stellen om een grote stap voorwaarts te zetten in onze ambitieuze groeistrategie."

 

BLUE Piling Technology heeft verschillende voordelen ten opzichte van conventionele heiblokken. De hydraulische heitechniek is aanzienlijk stiller dan conventioneel heien wat resulteert in aanzienlijke kostenbesparingen voor de installatie van funderingen voor offshore wind turbines. De lang durende slag minimaliseert de vermoeiing tijdens de installatie, en zelfs bij grote betonnen palen kan gebruikt gemaakt worden van de nieuwe techniek, dankzij de afwezigheid van schadelijke trekkrachten. Grote schaalbaarheid maakt het mogelijk om zelfs de grootste palen met behulp van BLUE Piling Technology te heien.

 

Joop Roodenburg, CEO van Huisman: "Ik zie groot potentieel voor deze techniek. De combinatie van onze kennis van de offshore-industrie met de innovatieve kracht van dit jonge bedrijf vormt de sleutel  voor de opbouw van een succesvol bedrijf. Wij zien een grote markt in zowel de offshore wind-industrie, evenals de olie & gasindustrie en grote civiele constructies."