/ Baskets

Een basket is een trommel die wordt gebruikt voor de opslag van flexibele pijp en ‘umbilicals’. Eind-verbinders kunnen bevestigd worden aan ogen op de buitenwand en hub. De flexibele pijp wordt op- en afgespoeld zonder ‘back tension’. Het trommelontwerp is modulair en bestaat uit verschillende onderdelen die samen de vloer, buitenwand, binnenste hub en het aandrijfsysteem vormen.

 

Alle onderdelen zijn beperkt in omvang wat het transport vereenvoudigt en installatie mogelijk maakt door een dekluik met afdoende afmeting. Dit houdt in dat wanneer nodig, de basket in een later stadium van de scheepsbouw geïnstalleerd kan worden.

 

 

Baskets