/ gedrags-, beroepscodes & privacy

Integer zakendoen is fundamenteel voor een succesvolle missie en sterke waarden van een onderneming en haar medewerkers. Eerlijkheid, toewijding en betrouwbaarheid moeten de basis vormen van alle activiteiten. Huisman streeft ernaar om professioneel te handelen, eerlijk en met integriteit naar al onze contacten. We eisen daarbij eerlijkheid en oprechtheid van onze medewerkers en onze zakenpartners.

Gedragscode

Gedragscode

Bij Huisman zijn we sterk gemotiveerd om een nieuwe industriestandaard te zetten. Met onze technische oplossingen bedienen we met passie een grote verscheidenheid aan klanten wereldwijd en zijn we uitgerust voor impact in tijden van transitie.

 

Om deze positie te handhaven, beschrijft onze gedragscode de belangrijkste principes en waarden die wij belangrijk vinden bij het zakendoen. Het definieert welk gedrag en welke handelingen acceptabel zijn bij Huisman, en beschrijft hoe we met elkaar en met derden moeten omgaan. De gedragscode is er om te voldoen aan ons streven naar een werkomgeving waarin iedereen zich veilig voelt. Het dient ook om onze waardevolle activa te beschermen - zowel fysiek als intellectueel.

Speak up

Speak up

Huisman zet zich in voor een veilige werkomgeving, vrij van intimidatie, discriminatie, fraude, corruptie, belangenverstrengeling en destructief gedrag op de werkvloer, voor alle individuen en entiteiten die met, voor en namens Huisman werken en om haar reputatie van zakendoen met de hoogste mate van integriteit te beschermen.

 

Wij geloven dat een open cultuur, eerlijk gedrag en onvoorwaardelijke communicatie op alle niveaus cruciaal is. Huisman moedigt iedereen aan om wangedrag te melden zonder angst voor vergelding, sancties, repercussies of oneerlijke behandeling.

 

Gebruik ons Speak up platform om situaties die uw persoonlijke of Huisman's integriteit schaden en mogelijk wangedrag aan te kaarten. Huisman draagt er zorg voor dat alle meldingen vertrouwelijk en desgewenst 100% anoniem worden behandeld.

 

Klik op de knop "Lees verder" om ons platform te bezoeken.

Lees verder
Anti-omkoping & Corruptie

Anti-omkoping & Corruptie

Huisman streeft ernaar te voldoen aan alle anti-omkopings- en corruptiewetten en -verordeningen van de landen waarin Huisman actief is. In het Huisman anti-omkopings- en corruptiebeleid worden de regels vastgesteld voor personen en entiteiten die voor en namens Huisman handelen. Dit beleid beschrijft hoe moet worden omgegaan met geschenken en uitnodigingen, reizen en accommodatie, betalingen, en politieke bijdragen en activiteiten.

Privacybeleid

Privacybeleid

Huisman heeft een privacybeleid opgesteld ten behoeve van specifieke privacyvraagstukken voor bepaalde groepen of individuen en specifieke situaties gerelateerd aan het gebruik van onze website. Dit omdat we er bij Huisman alles aan trachten te doen om de nauwkeurigheid, vertrouwelijkheid en beveiliging van de persoonlijke gegevens van personen te bewaken. Dit beleid beschrijft hoe Huisman jouw persoonlijke data verwerkt, beschermt, aan wie Huisman deze data uitgeeft en wat jouw rechten zijn op dit gebied.