/ Gedrags- en Beroepscodes

Integer zakendoen is fundamenteel voor een succesvolle missie en sterke waarden van een onderneming en haar medewerkers. Eerlijkheid, toewijding en betrouwbaarheid moeten de basis vormen van alle activiteiten. Huisman streeft ernaar om professioneel te handelen, eerlijk en met integriteit naar al onze contacten. We eisen daarbij eerlijkheid en oprechtheid van onze medewerkers en onze zakenpartners.

Anti-omkoping en Corruptie

Anti-omkoping en Corruptie

Huisman streeft ernaar te voldoen aan alle anti-omkopings- en corruptiewetten en -verordeningen van de landen waarin Huisman actief is. In het Huisman anti-omkopings- en corruptiebeleid worden de regels vastgesteld voor personen en entiteiten die voor en namens Huisman handelen. Dit beleid beschrijft hoe moet worden omgegaan met geschenken en uitnodigingen, reizen en accommodatie, betalingen, en politieke bijdragen en activiteiten.

 

Huisman anti-omkopings- en corruptiebeleid (Engels)

Gedragscode

Gedragscode

De gedragscode beschrijft de Huisman bedrijfswaarden en gedragsregels. Het is van toepassing op onze interacties, transacties en relaties met medewerkers, zakelijke partners en overheidsinstanties. De code stelt normen over onderwerpen als zakelijke integriteit, gezondheid en milieu, werkplek, financiële en activa bescherming, bescherming van informatie en zakelijke communicatie.

 

Huisman gedragscode (Engels)

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling

Huisman betracht haar reputatie als integere zakenpartner te beschermen. Wij zijn van mening dat eerlijk gedrag en communicatie op alle niveaus van cruciaal belang is om dit te bereiken. Huisman stimuleert medewerkers en andere belanghebbenden om vermeend wangedrag te rapporteren zonder dat men hoeft te vrezen voor sancties, gevolgen of oneerlijke behandeling.

 

Huisman Klokkenluidersregeling (Engels)

Formulier Klokkenluider (Engels)

Privacybeleid

Privacybeleid

Huisman heeft een privacybeleid opgesteld ten behoeve van specifieke privacyvraagstukken voor bepaalde groepen of individuen en specifieke situaties gerelateerd aan het gebruik van onze website. Dit omdat we er bij Huisman alles aan trachten te doen om de nauwkeurigheid, vertrouwelijkheid en beveiliging van de persoonlijke gegevens van personen te bewaken. Dit beleid beschrijft hoe Huisman jouw persoonlijke data verwerkt, beschermt, aan wie Huisman deze data uitgeeft en wat jouw rechten zijn op dit gebied.

 

Huisman Privacybeleid

Verklein veiligheidsrisico's
Travelling Load Stabilising Systeem
Huisman presenteert:
Travelling Load Stabilising Systeem
Ontdek het hier