/ Artikel

Drie stappen om uptime te maximaliseren en kosten te verlagen

16 mei 2024

In dit white paper bekijken we de On-site Supportdiensten van Huisman. Deze diensten omvatten de drie stappen van een efficiënt inspectie- en onderhoudsschema, nieuwe tooling en analyse en voorspelling. Hiermee worden de optimale prestaties van Huisman equipment behouden, voor maximale uptime en lagere kosten gedurende de levensduur. 

 

De eerste stap omvat de basis van gestandaardiseerde inspecties en onderhoud. Het standaardplan is gebaseerd op de vereisten van meerdere classificatiebureaus. In het plan is opgenomen of het equipment in bedrijf mag zijn, dient te worden getest of uitgeschakeld. Dit zorgt voor een efficiënte coördinatie van taken en minimale verstoring van de werkzaamheden.

 

De tweede stap is moderne tooling. In deze white paper gaan we in op voorbeelden zoals dronetechnologie, gecombineerd met AI, om de veiligheid, efficiëntie en kwaliteit van inspecties te verbeteren, evenals mobiele staaldraadinspectiesystemen.

 

De derde stap is voorspelbaarheid. Huisman heeft vijf dashboards in ontwikkeling die zich richten op het optimaliseren van apparatuur en operaties. Deze zullen helpen om financiële en operationele risico's te verminderen en de huidige en toekomstige business te versterken.

Drie stappen om uptime te maximaliseren en kosten te verlagen

Stap 1: Efficiënte inspectie en onderhoud 

Het onderhoudshandboek wordt ontwikkeld op basis van kritikaliteitanalyses van verschillende typen apparatuur. Dit omvat FMECA's en RAMS-analyses en hun kritikaliteitsmatrics, die resulteren in mitigerende acties. Deze analyse vormt samen met Huisman's service-ervaring het preventieve onderhoudsadvies.

 

Het onderhoudsschema verdeelt de apparatuur in onderdelen met een Equipment Breakdown Structure (EBS). Afhankelijk van het type materieel kan de onderverdeling worden gemaakt in componenten zoals aandrijving en besturing, constructie, hijssystemen, etc.

 

De inspectie- en onderhoudsonderwerpen worden verder onderverdeeld in themagroepen. Dit omvat bijvoorbeeld besturingssystemen, elektrische, hydraulische, structurele, koelsystemen, enzovoort.

 

Vervolgens biedt het schema de volgende informatie:

 

  • vereiste activiteit
  • interval (meestal één keer per jaar, vijf keer per jaar, tien keer per jaar)
  • herkomst (Huisman of classificatiebureau)

 

Hiermee is de structuur aanwezig om ervoor te zorgen dat elk onderdeel van de apparatuur de zorg krijgt die het nodig heeft, wanneer het nodig is, door de persoon die daarvoor het hoogst gekwalificeerd is.

 

Stap 2: Nieuwe tooling

Naast een efficiënt onderhoudsschema gebruikt Huisman moderne tooling voor ondersteuning op locatie, waardoor de veiligheid, efficiëntie en uiteindelijk de uptime toenemen.

 

Inspecties per drone

Huisman gebruikt drones als uitbreiding op de periodieke inspectie. Het innovatieve aspect hiervan is het gebruik van AI. Huisman heeft een bestaand AI-systeem ontwikkeld om apparatuur te inspecteren. Het systeem identificeert schade snel en categoriseert het als een deuk, roest, enz. en beveelt corrigerende maatregelen aan. Klanten van Huisman kunnen het AI-systeem ook gebruiken op hun eigen drones.

 

Door het inzetten van een drone is het niet meer nodig om bekabeling of steigers op te zetten. Dit heeft een aantal voordelen: 

 

  • Veiligheid. Niemand hoeft op hoogte te werken in een potentieel gevaarlijke omgeving.  
  • Efficiëntie. Omdat er geen steigers opgezet en weer verwijderd hoeven te worden, kan de inspectie aanzienlijk sneller worden uitgevoerd. 
  • Kosten. De verhoogde efficiëntie zorgt voor lagere kosten voor inspecties, in combinatie met een verhoogde uptime van het schip en het equipment. 
  • Track record. Een gedetailleerde historie van de staat van het object (met honderden of duizenden inspectiepunten).

 

Staaldraadbewaking

De staaldraden zijn een vitaal onderdeel van een breed scala aan onshore en offshore apparatuur. Tijdens de operationele levensduur is de staaldraad onderhevig aan aanzienlijke slijtage. De top drie redenen voor slijtage zijn:

 

  • Gebruik  
  • Foutief gebruik 
  • Corrosie

 

Door te zorgen voor een optimale conditie van de staaldraad wordt de veiligheid verbeterd en worden uitvaltijd, kosten en de impact op het milieu verminderd. Het is daarom essentieel om regelmatig periodieke inspecties uit te voeren.

 

Inspectiemiddelen

De meest eenvoudige vorm van staaldraadcontrole is de conventionele menselijke visuele inspectie. Dit is echter tijdrovend, lastig, onbetrouwbaar en in de meeste gevallen niet goed gedocumenteerd om de slijtage van de staaldraad te controleren.

 

Een meer geavanceerde benadering is de Rope Vision inspectie. Deze methode maakt gebruik van een mobiel systeem om een semiautomatische visuele scoop uit te voeren die de omtrek van de kabel over de hele lengte meet.

 

Zodra de staaldraad door Rope Vision loopt, maken meerdere camera's met een bepaalde frequentie foto's van elke kant van de staaldraad om de diameter te meten en afwijkingen te detecteren. Dit levert waardevolle informatie op over de status van de staaldraad, op basis waarvan de levensduur kan worden voorspeld. Door dit uit te zetten in grafieken en foto's kan een trackrecord van de kabel worden gemaakt, waardoor onze klant de hoeveelheid slijtage van de kabel in de loop van de tijd kan bepalen en voorspelbaar kan maken.

 

Stap 3: Analyseren & voorspellen

Huisman blijft zijn dienstenaanbod ontwikkelen met als doel om van het huidige geplande/preventieve model over te stappen op een voorspellend onderhoudsmodel.

 

Een belangrijk onderdeel hiervan is het myHuisman© klantenportaal, een oplossing die de weg vrijmaakt voor steeds meer digitale, data-gestuurde diensten.

 

myHuisman© biedt een centrale locatie voor alle onderhoudsbehoeften. In de portal kunnen onderdelen snel worden besteld. Het biedt tevens een overzicht van alle aanvragen en efficiënte toegang tot ondersteuning op afstand en op locatie.

 

Veldgegevens combineren met digitale gegevens

Huisman's ontwikkeling van voorspellend onderhoud wordt voortdurend geoptimaliseerd. Om te helpen bij geavanceerde inspectie- en onderhoudsdiensten, rust Huisman zijn apparatuur uit met talloze sensoren en zal het aanvullende oplossingen aanbieden om de conditie van apparatuur te bewaken. Deze gegevens kunnen vervolgens worden samengebracht en gepresenteerd in het myHuisman© prestatiedashboard voor analyse.

 

Gegevens over gebruik vs. ontwerplevensduur

De gegevens die tijdens het gebruik door de sensoren worden verzameld, kunnen worden gecombineerd met de gegevens over de ontwerplevensduur, om een compleet beeld te krijgen. Door bijvoorbeeld het aantal hijsbewegingen van een kraan te combineren met de slijtage van een staaldraad over een bepaalde periode, kan het optimale moment voor het vervangen van de staaldraad worden voorspeld. 

 

Conclusie

Het bovenstaande onderzoek naar inspectie- en onderhoudsdiensten toont het belang aan van drie stappen voor inspectie- en onderhoudsperioden.

 

De basis van succesvolle inspectie en onderhoud is het opstellen van een effectief onderhoudsschema. Hoewel dit flexibel genoeg moet zijn om rekening te houden met de vereisten van elk equipment, zorgt een standaardaanpak voor de meeste efficiëntie en houdt het rekening met de vereisten van meerdere classificatiebureaus.

 

Moderne tooling geeft een belangrijke impuls aan de veiligheid, efficiëntie en kwaliteit van inspecties. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van digitale innovatie.

 

De toenemende digitalisering geeft een idee van de toekomst van inspectie en onderhoud. Met een breder gebruik van digitale technologie, zoals AI, sensoren rondom de apparatuur en geautomatiseerde tooling zoals beschreven in de bovenstaande paragrafen, wordt het mogelijk om verder te gaan dan gepland onderhoud en over te stappen op voorspellend onderhoud. 

 

Digitalisering biedt mogelijkheden voor monitoring op afstand om het beste moment voor onderhoud te voorspellen. In geval van afwijkingen of onvoorziene slijtage, is het mogelijk om onderhoud uit te voeren voorafgaand aan gepland onderhoud. Maar ook na gepland onderhoud als de toestand van bijvoorbeeld een versnellingsbakolie in orde is en vervanging nog niet nodig is.  

 

De drie hierboven beschreven stappen leveren een uitgebreid beeld op. Met name als de stappen worden gecombineerd met de diepgaande kennis die de originele fabrikant heeft van het equipment en de ontwerplevensduur heeft. Hiermee kan het inspectie- en onderhoudsproces evolueren naar een voorspellend model. Dit biedt een scala aan voordelen, waaronder verhoogde efficiëntie en prestaties, evenals kostenreductie.