/ Persbericht

Huisman Geo en Ed. Züblin AG winnen contract van Deutsche ErdWärme voor geothermische boringen

28 maart 2022

Huisman Geo heeft samen met consortium partner Ed. Ed. Züblin AG, beiden specialist op het gebied van boren en geothermische energie, het algehele contract voor tot wel acht geothermische boorgaten in de centrale Bovenrijnregio in Duitsland in de wacht gesleept. De booractiviteiten voor het eerste project in Graben-Neudorf starten in mei 2022. 

Huisman Geo en Ed. Züblin AG winnen contract van Deutsche ErdWärme voor geothermische boringen

Deutsche ErdWärme, Duitslands grootste particuliere ontwikkelaar van geothermische energie-installaties, heeft de opdracht voor zijn geplande boringen in de Bovenrijn gegund aan twee toonaangevende hoofdaannemers in de geothermische energiesector. Deze specialisten op het gebied van diepe boringen en geothermische energie, Huisman Geo en Ed. Züblin AG, hebben hun krachten gebundeld om als hoofdaannemer alle werkzaamheden rondom het boren en het afwerken van de boorgaten op zich te nemen.

 

De raamovereenkomst heeft betrekking op boringen voor de geplande geothermische installatie in Graben-Neudorf, plus nog eens drie ontwikkelingsprojecten. Het contract heeft een looptijd van vier jaar met een optie tot verlenging. Het omvat alle diensten en de levering van alle materialen (inclusief verbuizing en putmondinstallaties) die nodig zijn om de gaten te boren, deze af te werken en de eindcontroles uit te voeren.

 

Dr. Herbert Pohl, oprichter en Algemeen Directeur van Deutsche ErdWärme: "We zijn er erg trots op dat we Huisman Geo en ZÜBLIN aan boord mogen verwelkomen, twee van de meest ervaren hoofdaannemers in de geothermische sector. Zij hebben hun capaciteiten bewezen in een competitief aanbestedingsproces met meerdere deelnemers uit de sector. Deze joint venture ondersteunt ons in ons streven om met ‘world-class’ expertise, geavanceerde geothermische projecten te ontwikkelen en deze veilig en betrouwbaar uit te voeren. De aanstaande start van de booractiviteiten bij ons project in Graben-Neudorf is een belangrijke mijlpaal voor Deutsche ErdWärme.”

 

Peter de Vin, Directeur van Huisman Geo: "Wij danken Deutsche Erdwärme voor hun vertrouwen in Huisman Geo om ze te ondersteunen bij het veilig en efficiënt uitvoeren van hun geothermische boorprojecten. Dit is een nieuwe stap in onze ambitie om de investerings- en operationele kosten te verlagen. Dit zijn de sleutelfactoren die grote portefeuille geothermische projecten, zoals deze voor Deutsche Erdwärme, mogelijk maken. Dergelijke projecten zijn ook nodig om de ambitieuze energietransitie te realiseren".

 

Martin Geissler, Projectmanager Deep Drilling and Geothermal Energy bij ZÜBLIN Spezialtiefbau (Civile Techniek): "Wij zijn verheugd betrokken te zijn bij een van de grootste geothermische boorcampagnes in de Duitse geothermische energiesector. Onze technische expertise en jarenlange ervaring in het beheren van zeer complexe civieltechnische projecten zullen een belangrijke bijdrage leveren aan het slagen van dit project".

Maximaliseer operationele tijd
Motion Compensated Platform
Huisman presenteert:
Motion Compensated Platform
Ontdek het hier