/ Persbericht

Huisman verkoopt aandelen in Tocardo International BV

21 juli 2016

Huisman, de wereldwijde specialist in hijs-, boor- en offshore equipment, heeft vandaag aangekondigd dat het zijn meerderheidsaandeel in getijde turbine producent Tocardo International BV heeft verkocht aan het Canadese bedrijf Tribute Resources Inc. Deze transactie is in lijn met Huisman’s strategie om activiteiten af te stoten die niet tot de kernactiviteiten van het bedrijf behoren.

Huisman verkoopt aandelen in Tocardo International BV

"We zijn blij dat we een akkoord met Tribute Resources Inc. bereikt hebben," aldus Joop Roodenburg namens het bestuur van Huisman. "Wij geloven in het potentieel van getijdenenergie maar de grote, vereiste investeringen om de installaties op te schalen en de lage tarieven voor getijdenenergie in de huidige lokale markt dwingen ons om realistisch te zijn. Nu kunnen we ons weer volledig gaan richten op onze kernactiviteiten en -markten."

 

Tocardo’s meest recent opgeleverde project in Nederland is de installatie van vijf getijdenturbines in de Oosterschelde stormvloedkering voor het opwekken van schone energie. Dit is het grootste project voor getijdenstroom in Nederland en de grootste commerciële getijden-installatie met vijf turbines in de wereld.